Renhold på Bedriften

Fast renhold utgjør hovedtyngden av arbeidsoppgavene til TidyCrew. Vi tar oss av de fleste rutinemessige renholdsoppdrag. 
Eksempelvis: kontorer, skoler, kantine og butikklokaler.

I samråd med kunden utarbeider vi arbeidsplaner og renholdsomfang slik at vi på en trygg og forsvarlig måte tilfredsstiller kundens ønsker og krav.

Vi er opptatt av å ivareta dine interesser og sørge for at vi utfører jobben i henhold til hva som er avtalt.

Hvorfor TidyCrew?

 • 100% fornøyd garanti!
 • Vi er til å stole på. Mange synes det er ubehagelig å overlate lokalene/hjemmene sin til fremmede. Dette forstår vi, og er svært opptatte av at du skal føle deg trygg. vi ønsker å gi deg en positiv opplevelse av renhold.
 • Våre medarbeidere er effektive og nøyaktige ved utførelse av renholdsoppgavene. Vi vet hva som skal til for at du blir fornøyd.  
 • Vi er svært fleksible og stiller når du trenger det! 
 • Vi har konkurransedyktige priser
 • Vi har mange fornøyde kunder.

Våre medarbeidere er effektive og nøyaktige ved utførelse av renholdsoppgavene og vil gjøre alt for å møte deres forventninger.
Vi garanterer at våre ansatte jobber under sunne og gode kår, og at vi følger den til en hver tid gjeldene lovgivning.

Vi har engasjerte medarbeidere, og vi gir dem grundig og lang opplæring, og oppfølging.

I tillegg til et stort fokus på kvalitet, pris og effektivitet, jobber vi etter å levere et produkt som både tilfredsstiller de forventninger og krav som kunden har, samtidig som sikkerhet, helse og miljø blir ivaretatt.

Andre tjenester

 • Alt innen vanlig renhold av kontor, butikk, kantine og restaurant lokaler.
 • Byggvask
 • Vindusvask og puss
 • Matteleie.
 • Levering av tørkepapir, toalettpapir og såpe.
 • m.m.

Vi garanterer at arbeidet blir fagmessig korrekt utført.

 
KONTAKT OSS I DAG