Vår Matteservice

MATTESERVICE

Utskiftsmatter gir bedre renhold og økt trivsel.

Vet du at utskiftsmatter på spesielt belastede områder, f.eks ved innganger og resepsjonsområder, vil fjerne store deler av den smuss som dras inn i bygninger?
Riktig bruk av matter gir renere lokaler, bedre inneklima og økt trivsel hos de ansatte.
Byttefrekvensen bestemmes av trafikk og hvorledes utearealene er (en-to-tre-fire ukers interval).