VÅR FORVALTNINGSPILAR

Vi er et fullservice eiendomsforvaltnings- og serviceselskap.

Med våre fire grunnpilarer Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling får oppdragsgiver en strukturert og forutsigbar løsning. Vår spisskompetanse skal sikre at vår service alltid gir deg en optimal verdiskapning. 

HVA STÅR FDVU FOR

FDVU er grunnpilarer (Forvaltning, Drift, Vedlikehold, Utvikling) i en strukturert verdiforvaltningsløsning. Dine områder og verdier krever en proaktiv holdning og fullverdig eiendomsserviceløsning for å sikre at du tjener og kontiunerlig forbedrer og forøker verdien i et klart perspektiv.

  • Forvaltning
  • Drift
  • Vedlikehold
  • Utvikling
Kontakt oss for et tilbud

For å gi et godt tilbud til deg er vi avhengig av å se på dine verdier og områder. Vi tenker alltid helhetlig og kan komme med råd og veiledning til beste løsning.