TidyCrew er

Miljøfyrtårnsertifisert

TidyCrew AS er miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn og ønsker å styrke innsatsen i arbeidet for å redusere negativ klima- og miljøpåvirkning.

Vi vil ha et sterkt fokus på miljøvennlige og bærekraftige produkter i vår portefølje, samt drive virksomheten fra et bærekraftperspektiv. Dette omfatter daglig drift, administrasjon og alle andre forretningsmessige prosesser i virksomheten.

Vi i TidyCrew jobber for et grønnere næringsliv og ønsker på så måte å være en foregangsbedrift for grønne arbeidsplasser i renholdsbransjen.

Miljøpolicy

TidyCrew AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.

Vår miljøpolicy er at vår virksomhet skal ha minst mulig fotavtrykk med tanke på det ytre miljø, og ha en offensiv holdning til nye løsninger og metoder som kan forbedre sikkerheten for alle ansatte. Dette arbeidet skal være en kontinuerlig prosess i virksomheten og skal tangere alle beslutninger som tas i virksomheten. Dette gjelder på alle nivåer i bedriften.

TidyCrew AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.

Hvordan

 

Dette gjøres gjennom:

• å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten TidyCrew AS.

• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.

• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.

• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer

Energi

 

For å redusere energiforbruket har Tidycrew besluttet å bruke fjernvarme til oppvarmingsformål samt bytte ut alle vinduer i lokalene. Disse tiltakene har vært med på å gi virksomhetens energiattest topprangering.

Vi har også implementert styringssystemer som overvåker energiforbruket og som optimaliserer bruken av energi.

Transport og reisevirksomhet

 

Tidycrew AS vil redusere sin reiseaktivitet til et hensiktsmessig minimum, og vil aktivt søke å redusere ytterligere i årene fremover.

Vi har faste rutiner ved opplæringer for å anmode ansatte til å benytte seg av kollektivtransport. Dette realiseres i stor grad i dag. Dersom en arbeidslokasjon ikke er tilknyttet tilstrekkelig kollektivtransport organiseres det samkjøring for å unngå unødvendig bilkjøring til arbeidsplassen.

Vi er stolte over å kunne meddele at våre ansatte og ledelsen ikke benytter seg av fly som fremkomstmiddel. Møtevirksomhet som krever transport over lange distanser foretas ved hjelp av videokonferanse.

Et grønt arbeidsmiljø

Alle ansatte i Tidycrew blir oppfordret til å ta del i virksomhetens miljø- og bærekraftsbarbeid. Vi har egne strategi og idemyldingsmøter hvor vi diskuterer innspill til vår årlige handlingsplan vedr. dette arbeidet.

Med et tydelig engasjement fra alle ansatte, får vi stadig inn nye innspill til forbedring og økt fokus på miljø og bærekraft.

De ansatte får egen opplæring om miljøstyring og våre miljøstyringsverktøy.

For å gi et godt tilbud til deg er vi avhengig av å se på dine verdier og områder. Vi tenker alltid helhetlig og kan komme med råd og veiledning til beste løsning.