Tag Archives: renholdsavtaler

Renhold på Bedriften

Fast renhold utgjør hovedtyngden av arbeidsoppgavene til TidyCrew. Vi tar oss av de fleste rutinemessige renholdsoppdrag. Eksempelvis: kontorer, skoler, kantine og butikklokaler. I samråd med kunden utarbeider vi arbeidsplaner og renholdsomfang slik at vi på en trygg og forsvarlig måte tilfredsstiller kundens ønsker og krav. Vi er opptatt av å ivareta dine interesser og sørge for[…]