VAKTMESTERSERVICE

Integrert del av renholdsrutiner

Vaktmestertjenestene våre har vi som en egen leveranse eller som en integrert del sammen med renhold.

Våre vaktmestertjenester

 • Allment tilsyn av bygg
 • Drift av tekniske anlegg som varme, kjøling og ventilasjonsanlegg
 • Service og vedlikeholdsavtale på tekniske anlegg
 • Tilsyn av utearealer
 • HMS
 • Kontroll og utbedring av lekeplasser
 • Taksjekk
 • Avfallshåndtering
 • Energi, vann og avfallsoppfølging
KONTAKT OSS

vi kan også tilby

 • Oppmerking av parkeringsplasser
 • Høytrykksvask av uteareal
 • Industrivask
 • 24 timers beredskapsvakt
VI TILBYR ALLE TYPER VAKTMESTER TJENESTER

For å gi et godt tilbud til deg er vi avhengig av å se på dine verdier og områder. Vi tenker alltid helhetlig og kan komme med råd og veiledning til beste løsning.